Fra jord til bord

Jorden er ikke giftig

Højhuset er ikke bare hotel og kulturhus. Vi driver også eget landbrug, hvor vi dyrker grøntsager og blomster til brug i vores restaurant.

Ligeledes har vi glade får i baghaven, der passes og plejes af vores landmand for siden at ende på menukortet i Spisesalen.

Højhusets landbrug skal understøtte vores bæredygtige strategi, der handler om at bruge gode lokale råvarer og undgå overproduktion for dermed at minimere madspild og en CO2-belastende adfærd.

Omlægning til økologisk landbrug er dog en længerevarende proces, og indtil vi i 2025 er fuldt og endeligt omlagt til ren økologi, dyrker vi jorden efter økologiske principper.

Udover vores jord-til-bord koncept kan vi i bæredygtighedens navn bryste os af vores sølvmærke i økologi.

Se vores certificeringer her