Herning Højskole rummer mange historier, minder og har været et vigtigt skridt i livet for mange.

Forud venter en ny fremtid for det høje hus i Herning. En fremtid som gerne vil trække på højskolens rødder.

Rødderne har dog ikke fået næring i mange år. Vi giver rødderne næring ved at grave i højskolens fortid og genoplive fortællingerne om højskolen. Det første initiativ var at holde en Nytårskur, hvor tidligere elever, lærere og mennesker med kendskab til højskolen mødtes en eftermiddag i januar 2019.

Det møde kom der en række beretninger ud af, som blev filmet og som kan se herunder.

Hvis du har fotos og videos liggende, vil vi meget gerne se materialet. Måske har du også god historie om højskolen, du vil dele med andre, så tag endelig kontakt til os via hej@hojhuset.com.

Få et kig ind i Højskolen i 1962

Klippet er en del af en dokumentar med titlen “Huse”, som havde premiere i 1967. Filmen var et forsøg på at efterspore, hvordan de moderne arkitekter er med til at forme det danske hverdagsmiljø – i fortsættelse af de nationale byggetraditioner, som først og fremmest er bestemt af landets klima og de stedlige byggematerialer. Filmen anskuer derfor ikke arkitekturen som fremragende individuelle arkitekters enkeltværker, men skildrer husene, fabrikken, højskolen, lufthavnen, villaen, sommerhuset osv. som rammen om menneskers daglige liv og færden.

Se videoen her

Fredning HHHerning – Fremragende byggeri

Arkitekt i fredningsprocessen Anne Mette Exner ser højskolen som en arkitektonisk perle. Herning Højskole blev fredet den 14. juni 2018. I begrundelsen fra Slots- og Kulturstyrelsen stod der bl.a.:

  • Et fremragende eksempel på et fremsynet højskolebyggeri
  • Et enestående resultat af en driftig og fremsynet fabrikants vision og ønske om gennem højskoleformen at udbrede kultur og viden til tekstilbranchens arbejdere.
  • Det karakteristiske højhus står som et klart og skarpt pejlemærke.
  • Anlægget omkring højskolen er et fint eksempel på et lavmælt, uprætentiøst og multianvendeligt anlæg, der er skabt med få midler og i smukt samspil med stedets bygningsarkitektur.

Bitten Damgaard om opførelsen af Herning Højskole

Det blev en hyggelig og udbytterig eftermiddag på Herning Højskole, da tidligere ansatte og elever mødtes for at udveksle minder den 11. januar 2019. Initiativet var taget af de nye ejere af HH Herning, som stedet hedder nu. Ejeren er Johannes Jensen og Helle Mau Jensens Fond . En af deltagerne var Bitten Damgaard, som var gift med en af stifterne, Aage Damgaard. Hun fortæller her om begyndelsen og ideen bag højskolen.

Fire tidl. ansatte på Herning Højskole fortæller

En pedel, en forretningsfører, en lærer og en konduktør fortæller hvilken betydning Herning Højskole fik for deres liv. Mød pedel Arne Rasmussen, forretningsfører Karen-Margrethe Thomsen, lærer Hans Peter Pedersen og konduktør på byggeriet Thue Kristensen. Optagelserne til denne video blev lavet i forbindelse med en nytårskur i 2019 på Herning Højskole, hvor tidligere ansatte, elever, stiftere mødtes for at udveksle minder. Herning Højskole blev i 2017 købt af Johannes Jensen og Helle Mau Jensens Fond for at værne om stedets kulturhistorie og hedder i dag HHHerning.

Anne Marie Mau om ejerskabet af HHHerning

Herning Højskole var en dansk folkehøjskole, der blev grundlagt i 1961 og nedlagt i 2007 af økonomiske årsager. Højskolen havde til huse i Birk i den østlige del af Herning hvor højskolens højhus rager op blandt den lavere bebyggelse omkring. Bygningen, der er et modernistisk hovedværk tegnet af Tyge Arnfred og Viggo Møller-Jensen, er siden blevet brugt til lidt af hvert. I 2017 blev højskolen købt af Johannes Jensen og Helle Maus Jensens Fond, og deres datter Anne Marie Mau (Rie) er i dag formand for fonden. Højskolen er for nylig blevet fredet, og Rie fortæller her hvorfor fonden købte højskolen.

Lykke Pedersen – barn på Herning Højskole

Lykke Pedersen er barn af Herning Højskoles første forstanderpar Rachel og Robert Pedersen. De boede på højskolen fra Lykke var 7 år fra 1959 til 1971.

Helle Arnfred om Herning Højskole – forstander fra 1975 – 1997

I jan. 2019 mødtes gamle lærere, elever m.f. på Herning Højskole for at udveksle minder. Her minder fra tidl. forstander Helle Arnfred.

Herning Højskoles betydning – fire fortællinger

Herning Højskole eksisterede i 46 år, og det høje hus i Herning har formet livet for mange. Her fire fortællinger med elev i 1971, Per Thorsteinsen, lærerne Asbjørn Bjerre og Ove Torp og Lykke Pedersen, barn af det første forstanderpar Rachel og Robert Pedersen.

3 fortællinger om Herning Højskoles betydning

Herning Højskole beskrives som en højskole med meget højt til loftet og den har været fremmende for den kreative åre hos mange elever og lærer. Her fortæller lærer Inge Sand, elev Kim Sagild og lærer Brian Hansen om hvilken betydning højskolen fik for deres liv.

Tre Damgaard brødre grundlagde højskolen

Om Herning Højskoles tilblivelse fortæller daværende fabrikant og senere restauratør Aage Damgaard selv:

Tanken om en højskole for industriens folk opstod vist allerede i 1938, mens jeg var på Ry Højskole. I 1946 bundfældede ideen sig under et ophold på Askov. Det forekom mig naturligt, at de folk, som arbejdede indenfor industrien, måtte have samme behov for at komme på højskole, som landboerne har haft det.

Højskole opføres ved Herning

Efter at have gennemdiskuteret sagen med forstander Arnfred og forstander Rosendahl, der begge syntes, at ideen var god, talte jeg med mine to brødre, fabrikanterne Knud og Mads Damgaard, og vi blev enige om at prøve at få opført en højskole ved Herning, der skulle have til opgave at oplyse og orientere den del af befolkningen, som var tilknyttet textilindustrien .

Der blev nu nedsat en bestyrelse bestående af to repræsentanter for fagbevægelsen, to repræsentanter for den gamle højskole og industrien repræsenteredes ved mine brødre og mig.

Det er meningen, at skolen skal være upolitisk og neutral. men samtidig besluttede vi at ansætte en forstander, der havde tilknytning til arbejderbevægelsen, fordi vi på denne måde regnede med at sikre højskolen et bredt antal elever rekrutteret fra industrien.

Mine brødres og min økonomiske indsats består i, at vi yder fem pct. af vort overskud i ti år til højskolens drift, samt en pct. til elever, som ønsker uddannelse i udlandet. Dette tilskud til den statsunderstøttede højskole er muligt, fordi det er skattefrit.

Da skolen blev opført, lod vi samtidig indrette to atelierer i øverste etage af elev-bygningen, og det er tanken, at de skal anvendes af malere, billedhuggere, forfattere og komponister til gavn for unge kunstnere og til inspiration for højskolen.

Vi glæder os over, at interessen for skolen er blevet så stor, som tilfældet er, og når der nu er rykket 105 elever ind er vi ikke i tvivl om. at det for en stor del skyldes forstander Robert Pedersen og hans flittige kones energiske og dygtige indsats.

Kilde: Fra årsskrift udsendt af Herning højskole og dens elevforening.