Historien om Herning Højskole

Damgaard brødrene

Tre brødre
med en god idé

Om Herning Højskoles tilblivelse fortæller daværende fabrikant og senere restauratør Aage Damgaard selv:

“Tanken om en højskole for industriens folk opstod vist allerede i 1938, mens jeg var på Ry Højskole. I 1946 bundfældede ideen sig under et ophold på Askov. Det forekom mig naturligt, at de folk, som arbejdede indenfor industrien, måtte have samme behov for at komme på højskole, som landboerne har haft det.”

Fra højskole til kulturhotel

Højhuset – Kulturhotel er historie, højskoleånd, fællesskab, bæredygtighed, anderledes hoteldrift, kulturhus og økologisk landbrug.
Se og hør historien om bygningens vilde udvikling fra 1961 til hotellets åbning i 2023.
Videoen er lavet af 196+ forum Vienna I Annex Productions i anledningen af Højhusets modtagelse af prisen Hotel Innovation Award 2023.

Aage Damgaards vision for Herning Højskole

“Efter at have gennemdiskuteret sagen med forstander Arnfred og forstander Rosendahl, der begge syntes, at ideen var god, talte jeg med mine to brødre, fabrikanterne Knud og Mads Damgaard, og vi blev enige om at prøve at få opført en højskole ved Herning, der skulle have til opgave at oplyse og orientere den del af befolkningen, som var tilknyttet tekstilindustrien.

Der blev nu nedsat en bestyrelse bestående af to repræsentanter for fagbevægelsen, to repræsentanter for den gamle højskole og industrien repræsenteredes ved mine brødre og mig.

Det var meningen, at skolen skulle være upolitisk og neutral, men samtidig besluttede vi at ansætte en forstander, der havde tilknytning til arbejderbevægelsen, fordi vi på denne måde regnede med at sikre højskolen et bredt antal elever rekrutteret fra industrien.

Mine brødres og min økonomiske indsats bestod i, at vi ydede fem procent af vort overskud i ti år til højskolens drift, samt en procent til elever, som ønskede uddannelse i udlandet. Dette tilskud til den statsunderstøttede højskole var muligt, fordi det var skattefrit.

Da skolen blev opført, lod vi samtidig indrette to atelierer i øverste etage af elevbygningen, og det var tanken, at de skulle anvendes af malere, billedhuggere, forfattere og komponister til gavn for unge kunstnere og til inspiration for højskolen.

Vi glæder os over, at interessen for skolen er blevet så stor, som tilfældet er, og når der nu er rykket 105 elever ind, er vi ikke i tvivl om. at det for en stor del skyldes forstander Robert Pedersen og hans flittige kones energiske og dygtige indsats.”

Kilde: Fra årsskrift udsendt af Herning højskole og dens elevforening.

Aage Damgaard og højskolen

Herning Højskole skulle have været en højskole for tekstilindustriens medarbejdere, fortæller Bitten Damgaard, enke efter Aage Damgaard. Optagelsen til denne video er lavet i forbindelse med en nytårskur på Herning Højskole, hvor tidligere ansatte, elever og stiftere mødtes for at udveksle minder.
Herning Højskole blev i 2017 købt af Johannes Jensen og Helle Mau Jensens Fond for at værne om stedets kulturhistorie og hedder i dag Højhuset – Kulturhotel.