Højhuset er RSV registreret

ET FORMÅL VI ER STOLTE AF

En socialøkonomisk virksomhed er en privat virksomhed, der driver erhverv med det formål – gennem sit virke og indtjening – at fremme sociale og samfundsgavnlige formål.

Vores formål er, at drive et samfundsgavnligt hus, som i et socialt miljø formidler kulturinteresser.

Dette gør vi igennem sponsorater, legater og gratis eller prisvenlige events. Men mest af alt så udlåner vi vores venue og deltager i samarbejde omkring projekter der fremmer kunst og kultur.

Vi er en erhvervsdrivende virksomhed

Via vores kommende hotel, skal overnatning stå for ca. 80% af indtægten på stedet. Derudover kommer restaurantdrift og kulturelle events. Højhuset har en social håndtering af al overskud efter skat.

Vi modtager opstartsmidler fra fonde, men er uafhængig af offentlig støtte.